ตรุษจีน

平安富贵财源进 发达荣华事业兴
(píng ān fù guì cái yuán jìn fā dá róng huá shì yè xīng)
ขอให้ทุกคน เจริญรุ่งเรืองในกิจการ ก้าวหน้าทุกสิ่งอย่าง และปลอดจากภยันตรายทั้งปวง

*****************************************

วันที่ 1 เดือน 1 จีน (วันตรุษจีน)

正月初一
zian1 ghuêh4 ciu1 ig4 / zian1 ghuêh4 ciu1 êg4 

เจีย* หง่วย ชิว อิก / เจีย* หง่วย ชิว เอ็ก

* เสียงขึ้นจมูก
** คนจากพื้นที่เก็กเอี๊ยจะออกเสียง ig4 อิก เป็น êg4 เอ็ก


zian1 เจีย (จี-อา) (เสียงขึ้นจมูก)http://www.mogher.com/sound/syllabes/tsia~1.mp3


ghuêh4 หง่วย


ciu1 ชิวhttp://www.mogher.com/sound/syllabes/tshiu1.mp3


ig4 อิก http://www.mogher.com/sound/syllabes/ik4.mp3
êg4 เอ็ก

*****************************************

ปีใหม่ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ขอให้ร่ำรวยมั่งคั่ง

新正如意 新年发财 
新正如意 新年發財

sing1 zian1 ru5 i3 sing1 ni5 huag4 cai5

ซิง เจีย* อยู่ อี่ ซิง นี้ ฮวก ไช้

* เสียงขึ้นจมูก

*****************************************

ปีใหม่ขอให้กำไรงดงาม

新年大赚 

sing1 ni5 dua7 tang3

ซิง นี้ ตั่ว ถั่ง

*****************************************

ปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรง

新年健康

sing1 ni5 giang6 kang1 

ซิง นี้ เกี่ยง คัง

*****************************************

ปีใหม่ขอให้ปลอดภัย

新年平安

sing1 ni5 pêng5 ang1

ซิง นี้ เผ่ง อัง

*****************************************

ขอให้ร่ำรวย

恭喜发财 
恭喜發財

giong1 hi2 huag4 cai5

กี-อง ฮี่ ฮวก ไช้

*****************************************

เงินทองไหลมาเทมา

财源广进
財源廣進

cai5 nguang5 guang2 zing3

ไฉ่ ง้วง ก๋วง จิ่ง

*****************************************

เงินทองไหลมาเทมา ทรัพย์สมบัติไหลเข้าบ้าน

招财进宝
招財進寶

ziê1 cai5 zing3 bo2 / zio1 cai5 zing3 bo2

เจีย ไช้ จิ้ง ป้อ / เจียว ไช้ จิ๊ง ป้อ /เจียว ไช้ จิ้ง ป้อ

*****************************************

กำไรมากมาย

一本万利
一本萬利

zêg8 bung2 bhuang7 li6 / zêg8 beng2 bhuang7 li6

เจ็ก ปุ้ง บ่วง หลี / เจ็ก ปึ้ง บ่วง หลี

*****************************************

หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
กิจการเจริญก้าวหน้า

事业进步
事業進步

se7 ngiab8 zing3 bou7

สื่อ เงี้ยบ จิ้ง โป่ว / สื่อ เงี้ยบ จิ๊ง โป่ว

*****************************************

เหลือกินเหลือใช้ทุกปี

年年有余
年年有餘

ni5 ni5 u6 e5

หนี่ นี้ อู่ อื๊อ

*****************************************

ปลอดภัยตลอดปี

四季平安

si3 kui3 pêng5 ang1

ซี่ ขุ่ย เผ่ง อัง / ซี้ ขุ่ย เผ่ง อัง

*****************************************

โชคดีสมปรารถนา

吉祥如意

gig4 siang5 ru5 i3 / gêg4 siang5 ru5 i3

กิ๊ก เซี้ยง อยู่ อี่ / เก๊ก เซี้ยง อยู่ อี่

*****************************************

ปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรง (ใช้อวยพรผู้สูงอายุ)

新年轻健
新年輕健

sing1 ni5 king1 gian7 / sing1 ni5 kêng1 gian7

ซิง นี้ คิง เกี่ย (กี-อ่า)* / ซิง นี้ เคง เกี่ย (กี-อ่า)*

* เสียงขึ้นจมูก

*****************************************

ทุกเรื่องสมปรารถนา

万事如意 / 萬事如意

bhuang7 se7 ru5 i3

บ่วง สื่อ อยู่ อี่

*****************************************

ค้าขายร่ำรวย

生意兴隆
生意興隆

sên1 i3 hêng1 long5 

แซ* อี่ เฮง ล้ง

* เสียงขึ้นจมูก

*****************************************

โชคดี ค้าขายร่ำรวย 

大吉大利

dai6 gig4 dai6 li6 / dai6 gêg4 dai6 li6

ไต่ กิก ไต่ หลี / ไต่ เก็ก ไต่ หลี

*****************************************

ร่ำรวยเงินทอง ทองหยกเต็มบ้าน

金玉满堂
金玉滿堂

gim1 ghêg8 muan2 deng5

กิม เง้ก หมัว* ตึ๊ง

* เสียงขึ้นจมูก

*****************************************

ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

合家平安

hah8 gê1 pêng5 ang1

หะ แก เผ่ง อัง

*****************************************

เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

步步高升 

bou7 bou7 gao1 sêng1

โป่ว โป่ว เกา เซ็ง

*****************************************

ทุกอย่างราบรื่น

一帆风顺
一帆風順

zêg8 pang5 huang1 sung6

เจ็ก พั้ง ฮวง สุง

*****************************************

ราบรื่นในทุก ๆ เรื่อง

事事顺利
事事順利

se7 se7 sung6 li6

สื่อ สื่อ สุ่ง หลี

*****************************************

ขอให้ท่านได้รับพรแบบที่ให้เช่นกัน (สองบ้านเหมือนกัน)

二家同同

ri6 gê1 dang5 dang5

หยี่ แก ตั่ง ตั๊ง

*****************************************

คำอวยพรตรุษจีนจากท่านอาจารย์เหล่าตั๊ง (ท่านอาจารย์นิรันดร นาคสุริยันต์)

新年马到财气来
荣华富贵大发财
万事如意合心想
囝孙兴隆在双畔

ซิงนี้แบ้ก่าวไฉ่ขี่ไล้
หย่งฮั้วปู้กุ่ยตั่วฮวกไช้
บ่วงสื่อหยู่อี่หะซิมเสีย
เกี๋ยซุงเฮ็งล้งต่อซังไป๊

คำแปล…
ปีใหม่ปีแห่งอาชามาถึงพร้อมกับดวงแห่งโชคลาภ มีความรุ่งเรืองมั่งคั่งทรัพย์สินงอกเงยมหาศาล สรรพสิ่งสมปรารถนาดั่งใจคิด ลูกหลานเจริญก้าวหน้าห้อมล้อมทั้งสองข้าง

*****************************************

ความหมายของ “ของไหว้วันตรุษจีน” ได้แก่…

  ความหมายของผลไม้ไหว้วันตรุษจีน

          – กล้วย หมายถึง กวักโชคลาภเข้ามา และขอให้มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง

          – แอปเปิล หมายถึง ความสันติสุข สันติภาพ

          – สาลี่ หมายถึง โชคลาภมาถึง (ควรระวังไม่นิยมไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติ)

          – ส้มสีทอง หมายถึง ความสวัสดีมหามงคล

          – องุ่น หมายถึง ความเพิ่มพูน

          – สับปะรด คำจีนเรียกว่า “อั้งไล้” แปลว่า มีโชคมาหา

  ความหมายของอาหารไหว้วันตรุษจีน

          – ไก่ หมายถึง ความสง่างาม ยศ และความขยันขันแข็ง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้องเป็นไก่เต็มตัว หมายถึง มีหัว ตัว ขา ปีก มีความหมายถึง ความสมบูรณ์

          – เป็ด หมายถึง สิ่งบริสุทธิ์ ความสะอาด ความสามารถอันหลากหลาย 

          – ปลา หมายถึง เหลือกินเหลือใช้ อุดมสมบูรณ์

          – หมู หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้

          – ปลาหมึก หมายถึง เหลือกิน เหลือใช้ (เหมือนปลา)

          – บะหมี่ยาวหรือหมี่ซั่ว หรือ ฉางโซ่วเมี่ยน ตามชื่อหมายถึง อายุยืนยาว

          – เม็ดบัว หมายถึง การมีบุตรชายจำนวนมาก

          – ถั่วตัด หมายถึง แท่งเงิน

          – สาหร่ายทะเลสีดำ หมายถึง ความมั่งคั่งร่ำรวย

          – หน่อไม้ หมายถึง การอวยพรให้ร่ำรวยผาสุก 

          สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง คือ เต้าหู้ขาว เนื่องจากสีขาว คือ สีสำหรับงานโศกเศร้า

ของไหว้ตรุษจีน 2557 ไหว้วันตรุษจีน

  ความหมายของขนมไหว้วันตรุษจีน 

          – ขนมเข่ง คือ ความหวานชื่น ราบรื่นในชีวิต ขนมเข่งที่ใส่ในชะลอม หมายถึง ความหวานชื่นอันสมบูรณ์ 

          – ขนมเทียน คือ เป็นขนมที่ปรับปรุงขึ้นจากชาวจีนโพ้นแผ่นดินดัดแปลงมาจากขนมท้องถิ่นของไทย จากขนมใส่ไส้เปลี่ยนจากแป้งข้าวเจ้าผสมกะทิมาเป็นแป้งข้าวเหนียวแทน มีความหมายหวานชื่น ราบรื่น รูปลักษณ์เป็นกรวยแหลมมีลักษณะเป็นมงคลเหมือนเจดีย์

          – ขนมไข่ คือ ความเจริญเติบโต

          – ขนมถ้วยฟู คือ ความเพิ่มพูนรุ่งเรือง เฟื่องฟู

          – ขนมสาลี่ คือ รุ่งเรือง เฟื่องฟู

          – ซาลาเปา หรือ หมั่นโถว คือ ไหว้เพื่อให้เปาไช้ แปลว่าห่อโชค โดย หมั่นโถว มีแบบที่ทำจากหัวมัน เนื้อออกสีเหลือง และแบบไม่ผสมมัน เนื้อออกสีขาว นิยมทำให้แตกเหมือนดอกไม้บาน ถ้าลูกเล็กจะแต้มจุดแดง ลูกใหญ่จะปั๊มตัวหนังสือสีแดง เขียนว่า ฮก แปลว่า โชคดี ส่วนถ้ามีไส้ เรียก “ซาลาเปา” นิยมไส้เต้าซา แป้งไม่ผสมมัน หน้าไม่แตก มีตัวหนังสือปั๊มว่า เฮง แปลว่าโชคดี

           นอกจากนี้ยังมี ซิ่วท้อ เป็นซาลาเปาพิเศษ ทำเป็นรูปลูกท้อ ไส้เต้าซา เพราะถือว่าเป็นผลไม้สวรรค์ ใช้ในงานวันเกิด ใครได้กินอายุจะยืนยาว

          – จันอับ (จั๋งอั๊บ) หมายถึง ปิ่นโต หมายถึงความหวานที่เพิ่มพูน มีความสุขตลอดไป ใช้ไหว้เจ้าได้ทุกประเภท ประกอบด้วยขนม 5 อย่าง คือ เต้ายิ้งปัง คือ ขนมถั่วตัด, มั่วปัง คือ ขนมงาตัด, ซกซา คือ ถั่วเคลือบน้ำตาล, กวยแฉะ คือ ฟักเชื่อม และโหงวจ๊งปัง คือ ขนมข้าวพอง

 กระดาษเงินกระดาษทอง

          นอกจากอาหารคาวหวานแล้ว ในการไหว้ตรุษจีนนั้น จะต้องมีการเตรียมกระดาษเงินกระดาษทอง สำหรับใช้ไหว้ด้วย เพราะคนจีนเชื่อกันว่า เมื่อตายไปแล้วจะไปยังอีกภพโลกหนึ่ง เรียกว่า “อิมกัง” ลูกหลานจึงต้องส่งเงินทองด้วยการเผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้บรรพบุรุษได้ใช้ เพื่อแสดงความกตัญญู ซึ่งกระดาษเงินกระดาษทองก็ทั้งแบบที่ใช้ไหว้เจ้า และแบบที่ใช้ไหว้บรรพบุรุษ คือ

          – กอจี๊ หรือ จี๊จุ้ย เป็นกระดาษเงินกระดาษทองชิ้นใหญ่ มีกระดาษแดงตัดเป็นลายตัวหนังสือว่า “เผ่งอัน” เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี ใช้สำหรับไหว้เจ้าที่ ไหว้เทพยดาฟ้าดิน

          – กิมจั้ว หรือ งึ้งจั๊ว หมายถึงกระดาษเงินกระดาษทอง เวลาจะไหว้จะทำเป็นชุด ก่อนไหว้ลูกหลานต้องนำมาพับเป็นรูปดอกไม้ ใช้ไหว้ได้ทุกอย่าง

          – กิมเต้า หรือ งึ้งเต้า หรือถังเงินถังทอง ใช้ไหว้เจ้าที่ ไหว้เทพยดาฟ้าดิน

          –  กิมเตี๊ยว คือ แท่งทอง ใช้ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้คนตาย

          –  ค้อซี คือ กระดาษทอง ก่อนใช้ให้พับเป็นรูปร่างก่อน เช่น พับเป็นเรือ เรียกว่า “เคี้ยวเท่าซี” เชื่อกันว่าการพับเรือ จะได้มูลค่าสูงกว่าการพับอย่างอื่น ใช้ไหว้ได้ทุกอย่าง รวมทั้งไหว้คนตาย โดยเฉพาะพิธีทำกงเต๊ก ลูกหลานต้องพับค้อซี ให้มากที่สุด

          – อิมกังจัวยี่ คือ แบงก์กงเต๊ก

          –  อ่วงแซจิ่ว ใช้เผาเป็นใบเบิกทางไปสวรรค์สำหรับผู้ตาย

          –  เพ้า คือ ชุดของเทพเจ้า คล้ายกับที่คนไทยถวายผ้าห่มพระพุทธรูป มีการทำของเจ้าหลายองค์ เช่น ชุดของเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระพุทธ

          – ตั้วกิม เป็นกระดาษเงินกระดาษทองที่ญาติสนิทนำไปไหว้ผู้ตาย การเผากระดาษเงินกระดาษทองจะต้องทิ้งไว้สักพัก เพื่อให้ทุกคนได้เส้นไหว้เสร็จ ก็จะทำการ “เหี่ยม” หรือจบเหนือศีรษะ ระหว่างนี้ให้ทำการอธิษฐานขอพรไปด้วย แล้วจึงนำไปเผา เมื่อไฟมอดแล้วจึงไหว้ลา เป็นการเสร็จพิธี

*****************************************

Advertisements

เกี่ยวกับ Suparat

โรงงานยุวพงษ์การหล่อ รับหล่อเหล็กหล่อสีเทา (FC20) ตามแบบ จำหน่ายเบ้าเหล็กหล่อ มู่เล่ย์ รับซื้อเหล็กหล่อ ให้ราคาสูง สถานที่ตั้ง 37/3 ม.17 ถ.สุวินทวงศ์ กม.63 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 เบอร์โทรศัพท์ 095-3562699
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ตรุษจีน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s